• Elektripaigaldiste korraline kontroll
  • Elektririkete tuvastamine ja kõrvaldamine
  • Elektrikilpide paigaldamine
  • Elektrijuhtmete vedamine
  • Vanade elektrisüsteemide väljavahetamine
  • Pistikupesade ja elektrilülitite vahetamine või paigaldamine
  • Valgustite paigaldamine
  • Seadmete ühendamine
  • Kaitsmete vahetus
  • Eramu toitekaablite paigaldus ja maanduskontuuri väljaehitamine