Ettevõttest

Meie tegevusaladeks on elektri- ja valgustuspaigaldiste ehitus ja renoveerimine ja hooldus. Lisaks teostame nõrkvoolu- ning automaatikatöid.